Wyrok TSUE: kary za odbiór odpoczynków tygodniowych

Wyrok TSUE: kary za odbiór odpoczynków tygodniowych

 

20 grudnia 2017 r. opublikowano wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który potwierdził, że kierowcy nie mogą odbierać odpoczynków tygodniowych regularnych (45 h) w kabinie pojazdu.

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez belgijską Radę Stanu (w sprawie C 102/16) potwierdzono, że wprowadzone kary za odbieranie odpoczynków tygodniowych regularnych w pojeździe są zgodne z przepisami rozporządzenia 561/2006/WE i mogą być egzekwowane przez służby kontrolne. W taryfikatorze belgijskim kara za odpoczynek tygodniowy regularny w kabinie pojazdu wynosi 1800 euro.

Najważniejsze fragmenty wyroku:

47      Należy stwierdzić w tym względzie, że wprawdzie rozporządzenie nr 561/2006 nie zawiera żadnego przepisu, który wyraźnie regulowałby sposób, w jaki kierowca pojazdu powinien spędzać regularne tygodniowe okresy odpoczynku, niemniej jednak uwagi przedstawione przez Vaditrans i rząd estoński nie mogą, jak zwrócił uwagę rzecznik generalny w pkt 62 opinii, uzasadniać nieprzestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów tego rozporządzenia dotyczących czasu odpoczynku kierowców.

48      Mając na względzie powyższe rozważania, należy na pierwsze przedstawione Trybunałowi pytanie udzielić odpowiedzi, że wykładni art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia nr 561/2006 należy dokonywać w taki sposób, że kierowca nie może spędzać w pojeździe regularnych tygodniowych okresów odpoczynku, do których odnosi się art. 8 ust. 6.

Pełny tekst wyroku w języku polskim dostępny jest na stronie eur-lex.europa.eu

Na ogłoszenie wyroku TSUE zareagowała już Holandia, która zapowiedziała oficjalnie karanie za odpoczynki tygodniowe w pojeździe. Holenderska inspekcja (ITL) rozpoczęła od poinformowania kierowców o powyższych zakazie i ewentualnych konsekwencjach poprzez publikację specjalnej ulotki informacyjnej:

Dotychczas służby holenderskie nie miały pewności, czy obecne przepisy rozporządzenia 561/2006/WE uprawniają je do egzekwowania zakazu odbioru odpoczynku w kabinie. Wyrok TSUE ostatecznie rozwiał te wątpliwości. W taryfikatorze holenderskim kara za odbiór odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu to 1500 euro.

Więcej na ten temat można przeczytać w oficjalnym komunikacie nas stronie holenderskiej Inspekcji Środowiska Naturalnego i Transportu: https://www.ilent.nl