W Holandii dobiegają końca prace nad systemem zgłoszeń pracowników

Od 1 marca 2020 r. zgłoszenie pracownika delegowanego w transporcie do pracy w Holandii będzie obowiązkowe dla transportu kabotażowego, przewozów  międzynarodowych, a także dla osób samozatrudnionych. Z przymusu zgłoszenia będą natomiast wyłączone: transport drogowy osób oraz tranzyt (bez załadunku lub rozładunku w Królestwie Niderlandów)[1].

Rejestracja online miała być możliwa od 1 lutego 2020 r., jednak na chwilę obecną strona zgłoszeniowa meldloket.postedworkers.nl jest niedostępna. Obowiązkowe zgłoszenie dotyczy delegowania, które rozpocznie się po 1 marca. W sytuacji, jeżeli kierowca został wysłany wcześniej i przebywa w Holandii, to powiadomienie należy złożyć dopiero przed kolejnym wyjazdem.

Należy zaznaczyć, że dla transportu drogowego towarów będzie obowiązywało specjalne, uproszone roczne zgłoszenie – szczegóły nie są jeszcze znane. Kary związane z niedopełnieniem obowiązków (zgłoszenie oraz inne wymogi) mogą sięgać do 12 tys. euro i być powiększone w przypadku recydywy nawet o 50%.

Wraz z wprowadzeniem systemu zgłaszania, zaostrzą się obowiązki dotyczące dokumentacji. Szczególny nacisk będzie kładziony na konieczność posiadania zaświadczenia A1, czy wyznaczenie przedstawiciela z adresem w Królestwie Niderlandów, którym może zostać sam pracownik delegowany. Przypominamy także o kwestii rozliczania płacy minimalnej w Holandii, gdzie od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje stawka minimalnego wynagrodzenia wynosząca 9,54 euro za godzinę pracy:

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej holenderskiej stronie dotyczącej delegowania [EN]:  https://english.postedworkers.nl/. W szczególności warto zajrzeć do podstrony przeznaczonej dla branży transportowej [EN]: https://english.postedworkers.nl/employer/transport. Informacje na www. stronach są dostępne także w języku holenderskim oraz niemieckim.

Zmiana nazwy

Władze holenderskie zdecydowały się od nowego roku, w relacjach zagranicznych swojego kraju, jako oficjalną nazwę stosować Niderlandy, a właściwie The Netherlands. Jednak polska, oficjalna nazywa tj. Królestwo Niderlandów, jak i skrócona nazwa „Holandia” pozostają bez zmian.

[1] https://english.postedworkers.nl/employer/transport