Francja COVID19 -formularz dla kierowców – aktualizacja

EDIT 30.07.2020

Na chwilę obecną nie ma obostrzeń dotyczących osób podróżujących pomiędzy Polską a Francją. Wjazd osób na teren Francji kontynentalnej z terenu państw Unii Europejskiej i strefy Schengen nie jest podlega ograniczeniom. W stosunku do tych podróżnych nie ma obowiązku odbycia kwarantanny lub posiadania oświadczenia o celu podróży.

Źródło: https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus—informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje


Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a także Ambasadę Francji w Warszawie konieczne jest, aby od dnia 08.04.2020r kierowcy wykonujący transport na terenie Francji (również w tranzycie) posiadali ze sobą następujące dokumenty:

– formularz “Justificatif de déplacement professionnel” wypełniony i podpisany przez pracodawcę (o którym informowaliśmy już wcześniej, a do którego wskazówki do wypełnienia dostępne są TUTAJ)

– formularz  „Voyage international depuis l’étranger vers la France métropolitaine” wypełniony i podpisany przez kierowcę, (to nowe oświadczenie do którego wskazówki do wypełnienia dostępne są TUTAJ)

Obydwa dokumenty powinny być przewożone przez kierowcę i okazane na żądanie francuskich służb kontrolnych, ponieważ są one świadectwem uprawniającym do poruszania się po terytorium  Francji z przyczyn zawodowych.

Formularze dokumentów gotowych do pobrania w języku francuskim lub angielskim znajdą Państwo na stronie:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Co się dzieje w branży transportowej w Europie?

Wszystko sprawdzisz na aktualizowanej na bieżąco mapie. Wystarczy kliknąć na kontur kraju.