Francja – zmiany w dotychczasowych środkach walki z rozprzestrzenianiem się wirusa covid-19

Zgodnie ze zmianami w przepisach francuskich z dnia 19 marca 2020 r. dostępnymi TUTAJ, które uzupełniają obowiązujące już przepisy z dnia 14 marca 2020r. nastąpiły zmiany w dotychczasowych środkach walki z rozprzestrzenianiem się wirusa covid-19, które dotyczą także sektora transportowego.

Jak informuje strona francuska zgodnie z nowymi przepisami konieczne jest, aby zachować szczególną uwagę, ponieważ „przestrzeganie zasad odległości w relacjach międzyludzkich jest jednym z najbardziej skutecznych środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa”.

W związku z tym:

Każdy operator zbiorowego publicznego transportu drogowego lub kolejowego transportu pasażerskiego jest zobowiązany między innymi do:

  • czyszczenia dezynfekującego każdego pojazdu lub taboru transportu publicznego przynajmniej raz dziennie,
  • oddzielenia kierowcy od pasażerów na odległość co najmniej jednego metra,
  • informowania podróżnych, w szczególności poprzez umieszczenie na pokładzie każdego pojazdu lub taboru zaleceń, o środkach higieny i dystansach społecznych, zwanych„ barierami ”, określonymi na poziomie krajowym, w tym w szczególności o obowiązku podróżnych utrzymywania odległości co najmniej jednego metra od innych pasażerów.

W przypadku transportu drogowego rzeczy najważniejsze zmiany dotyczą konieczności:

  • wyposażenia pojazdu w zapas wody i mydła, a także jednorazowe ręczniki lub żel wodno-alkoholowy,
  • dokonywania dostaw w miejscu wyznaczonym przez głównego zamawiającego zgodnie z adresem widniejącym na dokumencie przewozowym,
  • zapewnienia warunków, aby odbiór i podpis dokumentów transportowych odbywał się bez kontaktu pomiędzy ludźmi.

Zmiany te nie mają zastosowania w trakcie wykonywania przewozów na terenie Francji w podwójnej obsadzie.

Zmiany dotyczą także kwestii dokumentów, które należy okazywać w trakcie wykonywania transportu na terenie Francji w związku z wirusem covid-19.

Obecnie doprecyzowano formułę wystawiania dokumentu Justificatif de déplacement professionnel będącego zaświadczeniem pracodawcy, o którym informowaliśmy już wcześniej.


Z obecnych wytycznych wynika, że w momencie posiadania przez pracownika powyższego dokumentu, pracownik nie musi dodatkowo posiadać przy sobie dokumentu
de l’attestation de déplacement dérogatoire .

Jednakże osoby prowadzące działalność na własny rachunek, którym nie można przedstawić takiego dowodu, muszą uzyskać zaświadczenie de l’attestation de déplacement dérogatoire poprzez zaznaczenie pierwszego powodu podróży.

Bardzo ważną zmianą jest także to, że okres ważności tego zaświadczenia (Justificatif de déplacement professionnel) określa pracodawca. Dlatego nie ma potrzeby, aby odnawiać go codziennie. 

Wskazówki dotyczące wypełnienia zarówno zaświadczenia pracodawcy Justificatif de déplacement professionnel jak i oświadczeń osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, de l’attestation de déplacement dérogatoire dostępne są w linkach poniżej:

Co się dzieje w branży transportowej w Europie?

Wszystko sprawdzisz na aktualizowanej na bieżąco mapie. Wystarczy kliknąć na kontur kraju.