Uchylona decyzja ZUS w sprawie zaświadczenia A1

Uchylona decyzja ZUS w sprawie zaświadczenia A1

Dzięki pomocy Ekspertów OCRK sąd uchylił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie odmowy wydania zaświadczenia A1 dla obywatela Ukrainy.

Odmowa wydania zaświadczenia dla obywatela Ukrainy

W kwietniu 2017 r. firma transportowa zwróciła się do Ekspertów OCRK w kwestii odmownej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wydania zaświadczenia A1 dla jednego z zatrudnionych w niej kierowców – obywatela Ukrainy. Zaświadczenie A1 to dokument, w którym ZUS potwierdza, że delegowany za granicę pracownik podlega polskiemu ustawodawstwu i polskim ubezpieczeniom. Jest niezbędne dla kierowców w transporcie międzynarodowym w krajach, w których wymagana jest wypłata tamtejszej płacy minimalnej, takich jak Francja, Niemcy, Austria i Włochy.

Od dłuższego czasu OCRK otrzymuje informacje od swoich klientów o odmowie wydania koniecznego w transporcie międzynarodowym zaświadczenia A1 dla kierowców z krajów spoza Unii Europejskiej.

Wspomniana firma, będąca klientem OCRK, zdecydowała się na wniesienie do sądu odwołania od decyzji ZUS, które sporządzili Eksperci OCRK. Dzięki ich wsparciu właściciel firmy transportowej był również gruntownie przygotowany do rozprawy sądowej.

Sąd uchylił decyzję ZUS

Skorzystanie z pomocy profesjonalistów przyczyniło się do pozytywnego zakończenia postępowania. 1 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej w wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przychylił się do wniosku przewoźnika. Uwzględnił argumentację przygotowaną przez OCRK i uchylił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nakazał również wydanie zaświadczenia na formularzu A1 dla kierowcy będącego obywatelem Ukrainy.


O pozostałych sukcesach Ekspertów OCRK można przeczytać na naszych stronach, m.in:

Umorzenie postępowania zagrożonego karą 15 tys zł

Zmniejszenie kary przewoźnika

Przewoźnik został uniewinniony przez WSA