Rzeczpospolita, ZUS sprawdzi, gdzie mieszka pracownik z Ukrainy

ZUS sprawdzi, gdzie mieszka pracownik z Ukrainy

W 2017 znacznie częściej niż w poprzednim roku, ZUS wydaje odmowne decyzje w sprawie zaświadczenia A1 dla pracowników ze Wschodu. Tylko do kwietnia bieżącego roku dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w Polsce nie otrzymało 118 obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii i Uzbekistanu.

W artykule Gdzie mieszka kierowca z Ukrainy? Jakub Ordon wymienia najważniejsze kryteria, które ZUS bierze pod uwagę ustalając miejsce zamieszkania pracownika zza wschodniej granicy. Ekspert OCRK wyjaśnia również co robić w przypadku, gdy wniosek zostanie odrzucony:

(…) nie zawsze uda się pracodawcy wykazać, że miejsce zamieszkania i centrum życiowe kierowcy spoza UE znajduje się w Polsce. W razie decyzji odmownej pozostaje skierowanie sprawy do Sądu Pracy. 

Cały artykuł dostępny jest w ramach płatnego dostępu na rp.pl.