Regularne odpoczynki w Niemczech

Regularne odpoczynki w Niemczech – kary od 25 maja?

Jak podaje na swoich stronach Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, 24 maja ma zostać opublikowana ustawa wprowadzająca sankcje za odbiór odpoczynku regularnego w pojeździe na terytorium Niemiec, zgodnie z art. 8 ust. 8 rozp. WE 561/2006. Przepisy mają wejść w życie dzień po opublikowaniu, czyli 25.05.2017 r.

Na ten moment nie są jeszcze znane szczegóły odnośnie zasad kontrolowania wskazanych odpoczynków ani nakładania kar.

W przypadku otrzymania przez OCRK powyższych informacji oraz wytycznych bezpośrednio od niemieckiego BAG, zostaną niezwłocznie opublikowane.