Przerwy we Francji, odwołania od decyzji

Przerwy we Francji, odwołania od decyzji

Z uwagi na informacje dobiegające z Francji, a dotyczące zmian w zakresie analizy przepisów dotyczących przerw wykonywanych przez kierowców w załodze informujemy, że nowa interpretacja z której wynika obowiązek wykonania dodatkowego postoju w wymiarze co najmniej 45 minut po cyklu jazdy pierwszego i drugiego kierowcy, nie znajduje uzasadnienia w związku z wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

 

Francuscy kontrolujący nakładając kary wynikające z braku przerwy w podwójnej obsadzie powołują się na art. 34 punkt 5 w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 zgodnie z którym kierowca ma obowiązek rejestrowania przerw i odpoczynków poprzez symbol tzw. „łóżka”. Pomimo, że artykuł ten obowiązuje dopiero od 2 marca zeszłego roku, to jego treść zgodna jest z treścią artykułu 15 poprzednio obowiązującego rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 .

Bez zmian pozostała również treść rozporządzenia 561/2006, zgodnie z którym:
„przerwa” oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku

oraz wytyczna nr 2 Komisji Europejskiej:
W następujących trzech przypadkach czas przejazdu może być uznany za „odpoczynek” lub „przerwę”. (…) Trzeci przypadek to pojazd obsługiwany przez więcej niż jednego kierowcę. W sytuacji, gdy drugi kierowca pozostający do dyspozycji, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu, siedzi obok kierowcy i nie pomaga mu w sposób aktywy w prowadzeniu pojazdu, 45 minutowy „okres gotowości” drugiego kierowcy może być uznany za „przerwę”.

Z uwagi na powyższe, firmy, które otrzymały kary z tego tytułu mogą złożyć odwołanie od decyzji powołując się na zacytowaną definicję oraz na treść wytycznej Komisji. Zgodnie z nią okres pozostawania w dyspozycji drugiego kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu przez pierwszego kierowcę powinien być uznawany przez wszystkie inspekcje jako okres przerwy w jeździe.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, w ciągu ostatnich dni do Komisji Europejskiej napłynęło wiele skarg z kilku krajów oraz z organizacji skupiających firmy transportowe. Komisja rozpoczyna postępowanie wyjaśniające PILOT, które ma na celu wyeliminowanie łamania przepisów przez służby francuskie.

Firmy transportowe mogą również zgłaszać skargi bezpośrednio na stronie Komisji Europejskiej poprzez adres http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_pl.htm.