Pobieranie danych z kart i tachografów

Terminowe pobieranie danych z kart i tachografów – praktyka kontrolna

Pobieranie danych z kart i tachografów – warto znać przepisy mówiące o dokładnym sposobie obliczania terminów.

Jednym z elementów kontroli drogowej czy kontroli przedsiębiorstwa jest dokonanie analizy terminowości sczytywania danych z kart kierowców oraz pamięci tachografów cyfrowych. Chodzi o określenie częstotliwości, z jaką pobierane są dane z tych nośników.

Zaniechanie obowiązku kosztuje osobę zarządzającą transportem aż 2 tys. zł (załącznik nr 2 do ustawy o transporcie drogowym lp. 16). A czyn ten wg. stanowiska inspekcji, związany jest z zaniedbaniem podstawowych obowiązków i z „dopuszczeniem do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy”.

Prawidłowo obliczony okres pomiędzy odczytami

Mimo rygorystycznego podejścia względem nieterminowego poboru danych z kart kierowców lub tachografów, warto jest sprawdzić kontrolujących, czy faktycznie dobrze obliczyli okres między odczytami danych.

28 dni (w przypadku kart kierowców) lub 90 dni (w przypadku tachografów cyfrowych) kalendarzowych między okresami odczytu danych z karty kierowcy, zawiera w swym składzie okresy, które nie powinny być wliczane w maksymalny okres między kolejnymi odczytami danych.

Zapraszamy do lektury całego artykułu Eksperta OCRK Jakuba Ordon, który ukazał się we wrześniowym wydaniu TSL Biznes – artykuł udostępniamy na stronie Eksperta: Jakub Ordon.