Płaca minimalna także we Francji

Płaca minimalna także we Francji

W czwartek, 19.02.2015 francuski parlament nie uchwalił wotum nieufności dla rządu Francji. W związku z tym, najprawdopodobniej w najbliższym czasie wejdzie w życie jedna z reform, którą jest wprowadzenie stawki minimalnej płacy dla zagranicznych kierowców ciężarówek, czyli płaca minimalna we Francji. Projekt ustawy nie jest jeszcze doprecyzowany, być może ze względu na oczekiwanie jak zakończy się sytuacja z płacą minimalną w Niemczech i stanowiskiem Komisji Europejskiej. Należy zwrócić jednak uwagę, że wysokość stawki minimalnej we Francji wynosi aż 9,61 Euro brutto za godzinę pracy i taka właśnie stawka ma dotyczyć kierowców, wstępnie głównie w stosunku do kabotażu.

 

Źródło: www.rmf24.pl