Płaca minimalna: nowy rok, nowe stawki

Nowy rok już tradycyjnie przynosi podwyżkę stawek płacy minimalnych we Francji, Niemczech, Holandii, Norwegii oraz w Polsce. Przedstawiamy zestawienie ostatnich zmian.

FRANCJA – płaca minimalna

Od 01.01.2019 we Francji ogólna stawka płacy minimalnej (tzw. SMIC) wzrosła na 10,03 euro. W związku z tym, wszystkie stawki, które do tej pory były niższe (np. ta dla kierowców pojazdów <3,5 tony, wynosząca 9,92 euro) trzeba od początku roku zastąpić nową stawką ogólną.

Poniżej tabela z aktualnymi stawkami dla przewozu rzeczy. Stawki dla przewozów osób nie uległy zmianie, ponieważ już przed końcem roku wynosiły więcej niż ogólna stawka płacy minimalnej.

NIEMCY – płaca minimalna i SvEV

20 listopada 2018 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw ogłoszono Drugie Rozporządzenie w sprawie minimalnych wynagrodzeń, z którego wynika wzrost ustawowej płacy minimalnej do 9,19 euro od 1 stycznia 2019 r., a w związku z dobrą koniunkturą minimalna stawka godzinowa od 2020 r. ma wynieść 9,35 euro.


Równolegle do zmiany minimalnego wynagrodzenia, 19 października 2018 r. Rada Federalna Niemiec zaakceptowała nowe stawki świadczeń wynikające z rozporządzenia SvEV. Nowe stawki świadczeń będą wynosić 251 euro na wyżywienie oraz 231 euro na zakwaterowanie. W przeliczeniu na dzień jest to odpowiednio 8,37 euro oraz 7,70 euro i takie wartości należy uwzględnić przy zaliczaniu polskich świadczeń na poczet płacy minimalnej na terytorium Niemiec od 1 stycznia 2019 roku.

HOLANDIA – płaca minimalna

Od początku 2019 roku obowiązuje nowa ogólna stawka płacy minimalnej wynosząca 9,33 euro.

NORWEGIA – płaca minimalna

W rozliczeniach od grudnia 2018 roku należy uwzględnić nową stawkę wynagrodzenia minimalnego wynoszącą 171,45 koron norweskich.

POLSKA – płaca minimalna

Płaca minimalna w Polsce w 2019 roku będzie obowiązywać w zależności od rodzaju umowy:

  • umowy o pracę – 2250 zł za miesiąc. Do płacy minimalnej podobnie jak w poprzednim roku nie można zaliczać m. in. godzin nadliczbowych oraz dodatków za godziny nocne;
  • inne umowy – 14,70 zł za godzinę pracy. Od 2017 roku obowiązuje godzinowa stawka płacy minimalnej którą należy stosować do umów zlecenie oraz tzw. samozatrudnionych.

Terminy ważności zgłoszeń

Wraz z końcem roku, skończyły się terminy ważności wielu zgłoszeń kierowców, szczególnie we Francji, Niemczech czy Austrii, gdzie ważne są przez okres do 6 miesięcy. W nowym roku dobrze zweryfikować czy zgłoszenie kierowcy do pracy w tych krajach nie uległo przeterminowaniu.

Nowe stawki w rozliczeniach

Klienci OCRK nie muszą oczywiście martwić się o aktualizację stawek. Powyższe stawki zostaną automatycznie uwzględnione w rozliczeniach przygotowywanych przez OCRK.