Niemcy wprowadzają odstępstwa od norm czasu prowadzenia pojazdu i nie tylko

W dniu 20 marca 2020 roku niemieckie BAG (Bundesamtes für Güterverkehr) poinformowało na swojej stronie internetowej, iż Rząd Federalny Niemiec wprowadził do 17 kwietnia br. wyjątki od norm czasu prowadzenia pojazdu.

Jak wynika z oświadczenia niemieckiej służby kontrolnej wyjątki będą dotyczyć przewozu:

  • towarów codziennego użytku (w szczególności żywności i paszy) między miejscami produkcji, przechowywania i sprzedaży;
  • towarów do opieki medycznej, a także do powstrzymywania, kontroli i zarządzania pandemią SARS-CoV-2 (w szczególności produkty do analizy infekcji, wyposażenie ochronne odpowiednie do infekcji, środki dezynfekujące itp.).

W przypadku powyższych przewozów wprowadzono następujące odstępstwa:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu można wydłużyć do dziesięciu godzin maksymalnie pięć razy w tygodniu (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006). Należy również przestrzegać przepisów dotyczących maksymalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (56 godzin) i dwutygodniowego (90 godzin), które są uregulowane w art. 6 ust. 2 i 3 rozp. 561/2006;
  • można zastosować dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem, że:
  • w każdych czterech tygodniach mają być co najmniej dwa tygodniowe odpoczynki regularne i dwa skrócone;
  • po wykonaniu dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych, kolejny ma być regularny odpoczynek tygodniowy wraz z rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia (odstępstwo od art. 8 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 561/2006).

WAŻNE!

BAG poinformowało, iż kierowcy mogą korzystać z odstępstw pod warunkiem, iż nie będzie to miało wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Kolejnym ułatwieniem, aczkolwiek dość kontrowersyjnym, które wprowadził Rząd Federalny Niemiec, jest wykorzystanie w czasie pandemii kierowców bez ważnego kodu „95” w prawie jazdy. Tacy kierowcy do 17 kwietnia 2020 r. mogą w celu zapewnienia niezbędnego zaopatrzenia w środki medyczne oraz towary codziennego użytku prowadzić pojazdy ciężarowe. Według ustawodawcy niemieckiego takie rozwiązanie jest konieczne ze względu na deficyt w tym zawodzie. Eksperci OCRK radzą jednak, aby każdy kierowca wykonujący transport drogowy posiadał ważne prawo jazdy z aktualnym kodem „95”.

EKSPERCI GRUPY INELO RADZĄ

Zalecamy rozwagę w stosowaniu odstępstw od rozporządzenia (WE) nr 561/2006). Cenne rady znajdą Państwo w relacji live na naszej stronie na Facebooku. Zapraszamy do obejrzenia.

https://www.facebook.com/firmaINELO/videos/210687853336036/