Nalepki „ANGLES MORTS” wymagane we Francji od 1 stycznia 2021

ANGLES MORTS, naklejki

Francja ma zamiar ograniczyć potrącenia i wypadki powodowane przez tzw. „martwe pole”. Z tego powodu podjęto szereg działań, jednym z nich jest wprowadzenie nowego obowiązku od 1 stycznia 2021 roku dla pojazdów ciężarowych (pow. 3,5t) oraz autobusów poruszających się po terenie Francji dotyczącego oznakowania pojazdu po bokach oraz z tyłu specjalnie przygotowanymi nalepkami ostrzegawczymi o martwym polu. Zawierają one napis ”ANGLES MORTS”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wspomniane wcześniej ”martwe pole”.

Najważniejsze informacje o nalepkach

Projekt nalepek (gotowy do wydruku) można pobrać z oficjalnego źródła: www.securite-routiere.gouv.fr

naklejki angles morts

Rozmiar, ilość, kolory oraz rozmieszczenie nalepek na pojeździe zostało opisane w projekcie zarządzenia, który jest dostępny tutaj:

Wynika z niego m. in., że nalepki powinny mieć rozmiar 25×17 cm. Wszystkie nalepki powinny być umieszczone na wysokości od  90 do 150 cm od podłoża. W przypadku ciągnika siodłowego z naczepą będzie to 5 nalepek (dwie na ciągniku po bokach, dwie po bokach naczepy oraz jedna z tyłu). Dostępne powyżej zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące rozmieszczenia nalepek wraz z szeregiem wyłączeń, np., gdy na pojeździe nie ma możliwości umieszczenia oznakowania w odpowiednim miejscu. Znaki muszą być umieszczone w taki sposób, aby były widoczne w każdych okolicznościach i w taki sposób, aby nie mogły utrudniać widoczności tabliczek znamionowych i napisów pojazdu, widoczności różnych świateł i urządzeń sygnalizacyjnych oraz pola widzenia kierowcy

Francuska federacja FFC CONSTRUCTEURS udostępniła film, który pomoże w zrozumieniu jak rozmieścić nalepki na poszczególnych pojazdach:

Nalepki "ANGLES MORTS" film

Okres przejściowy, kary i wątpliwości związane z nowymi przepisami

Francja opublikowała dekret wprowadzający m.in. wspomniany obowiązek oznakowania dekretem z 17 listopada 2020. Jednak zarządzenie do tego dekretu nie zostało jeszcze oficjalnie opublikowane, dostępny jest jedynie jego projekt (link do projektu dostępny powyżej). Brak oficjalnej publikacji zarządzenia zawierającego ważne informacje na kilka dni przed wejściem w życie nowych wymagań to nie jedyne wątpliwości, które wzbudzają nowe przepisy. Organizacje zrzeszające przewoźników (m.in. TLP, IRU) interweniują w Komisji Europejskiej zwracając uwagę również na niezgodność wprowadzanych we Francji przepisów z prawem unijnym, a w szczególności ich zastosowanie do pojazdów zarejestrowanych w innych Państwach niż Francja.

Brak oznakowania oznacza mandat na drodze w wysokości 135 euro. Projekt zarządzenia wprowadza jednak okres przejściowy związany z nieprawidłowym oznakowaniem:

Pojazdy, które przed dniem 31 marca 2021 r. zostały wyposażone po bokach i z tyłu w urządzenie wskazujące na obecność martwego pola, niezgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku, uważa się za zgodne z przepisami niniejszego zarządzenia przez okres 12 miesięcy od publikacji niniejszego zarządzenia.

Złagodzone podejście w okresie przejściowym potwierdza również informacja dostępna na oficjalnej stronie francuskiego ministerstwa www.ecologie.gouv.fr:

W okresie przejściowym trwającym 12 miesięcy pojazdy wyposażone po bokach i z tyłu w urządzenie wskazujące na obecność martwych punktów będą uznane za zgodne z przepisami dekretu, nawet, jeśli urządzenie to nie jest ściśle według wzoru.

Powyższe złagodzenie nie zezwala jednak na poruszanie się bez nalepek po terytorium Francji po 01.01.2021, a jedynie na odstępstwa związane z wydrukiem nalepek niezgodnie z zamieszczonym wzorem i wytycznymi.

Źródło: Oficjalna strona z wytycznymi francuskimi dotyczącymi oznakowania martwego pola: www.securite-routiere.gouv.fr