Kwarantanna narodowa – wyłączenia dla kierowców

kwarantanna narodowa, transport drogowy

Zostało już opublikowane nowe rozporządzenie zawierające kolejne obostrzenia przewidziane na okres od 28 grudnia do 17 stycznia w związku z pandemią COVID-19. Rozporządzenie wprowadza m. in. obowiązkową kwarantannę dla wjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym (również z krajów UE). Wprowadzone zostały jednak wyjątki dla kierowców – takie same jak do tej pory w przypadku powrotu z krajów spoza UE do Polski.

Obowiązek kwarantanny po przekroczeniu granicy nie dotyczy (w odniesieniu do kierowców):

  • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
  • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
    • w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 ,
    • po odebraniu za granicą odpoczynku, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców
  • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Kolejnym elementem jest ograniczenie przemieszczania się osób na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00. Warto podkreślić, że to ograniczenie nie dotyczy wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej. Kierowcy mogą więc w tym okresie wykonywać swoją pracę.

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w dzienniku ustaw.

O dokumentach potrzebnych do potwierdzenia faktu wykonywania transportu można przeczytać na stornie Ministerstwa Infrastruktury.