Kontrole na drodze we Francji. Płaca minimalna

Kontrole na drodze we Francji – płaca minimalna

Kontrola części wymogów formalnych związanych z płacą minimalną stała się faktem. Rozpoczęły się kontrole na drodze we Francji.

Kontrole na drodze

W sierpniu br, klient OCRK – niewielka firma transportowa z woj. mazowieckiego – została poddana kontroli we Francji aż dwukrotnie. Obie kontrole przeprowadzone zostały na drodze. Podczas standardowych czynności kontrolnych inspektorzy sprawdzili również, czy firma realizuje formalne wymogi ustawy Loi Macron dotyczącej pracowników delegowanych.

Weryfikacja dokumentów kierowcy

Służba kontrolna szczegółowo zweryfikowała dokumenty, które kierowcy okazali do kontroli, m.in. zaświadczenie o oddelegowaniu oraz dane reprezentanta we Francji, umowy o pracę. Kierowcy posiadali prawidłowo wypełnione zaświadczenia z danymi reprezentanta rekomendowanego przez OCRK oraz dokumenty wskazane przez Opiekuna OCRK. Kontrola zakończyła się pomyślnie.

Zagrożenie karą

Należy dodać, że brak zaświadczenia o delegowaniu lub niepoprawnie wypełnione zaświadczenie zagrożone jest karą w wysokości do 750 Euro, a brak innego wymaganego dokumentu – karą 450 Euro.

Jak pokazuje powyższy przykład, niezwykle ważne jest, aby dopełnić wszelkich formalności, jakie są wymagane w związku z płacą minimalną w krajach Unii Europejskiej.


O rozliczaniu francuskiej płacy minimalnej można przeczytać TUTAJ.

Aktualne wzory zaświadczeń o delegowaniu udostępniamy TUTAJ.