KE wszczęła postępowanie przeciwko Niemcom

KE wszczęła postępowanie przeciwko Niemcom

Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie płacy minimalnej w Niemczech. Za niezgodne z unijnym prawem KE uznała konieczność wypłaty niemieckiej płacy minimalnej w tranzycie. Z pewnością pod ustawę MiLoG podlega kabotaż.

„W chwili obecnej nie posiadamy informacji, jakie okoliczności i jakie kryteria mogłyby zwalniać przewoźnika wykonującego transport dwustronny z konieczności wypłacania wynagrodzenia zgodnie z MiLoG.” – wyjaśnia Kamil Wolański, Ekspert OCRK.

Co to oznacza dla polskich przewoźników?

Niestety stanowisko nie rozwiązuje problemu, a jedynie otwiera drogę do działań wyjaśniających przez Niemcy przez okres 2 miesięcy. W tym okresie służby niemieckie mogą podejmować kontrole w zakresie zgodności z ustawą MiLoG. Stanowisko Komisji przedłuża okres niepewności wśród przewoźników, wprowadza nas w dalsze postępowanie wyjaśniające. Stanowisko jest na tyle niejednoznaczne, że w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania… W sprawie transportu dwustronnego Bruksela stwierdziła, że nieuzasadnione jest stosowanie niemieckich przepisów do „niektórych” kategorii transportu międzynarodowego. Nie podała jednak, o jakie kategorie chodzi.

„Jeśli istnieje ryzyko kontroli, a co za tym idzie ewentualność wystąpienia kar, nie możemy zaniechać działań w zakresie ochrony naszych klientów, dlatego już w styczniu przygotowaliśmy rozwiązanie tej patowej sytuacji. Od ponad 2 miesięcy nasze rozwiązanie problemu wypłaty wynagrodzenia zgodnie z MiLoG prezentowaliśmy szerokiemu gronu przewoźników na ogólnodostępnych spotkaniach, realizowanych z udziałem ZMPD. Na chwilę obecną ten temat jest nam na tyle znany, że potrafimy wykazać stronie niemieckiej, że kierowca otrzymuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 8,5 euro/h bez zbytniego zwiększania kosztów pracy po stronie przewoźnika.” – komentuje Bartosz Najman, prezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.