Hiszpania: kary za odpoczynek w kabinie już niebawem?

Najprawdopodobniej od 1 lipca 2018 r. kierowcy za odpoczynek tygodniowy regularny w kabinie będą karani również w Hiszpanii.

 

Nowelizacja rozporządzenia ROTT

Hiszpania od zeszłego roku przygotowuje nowelizację rozporządzenia regulującego przepisy w transporcie lądowym, tzw. ROTT (Reglamento que regula la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres). Zakładane zmiany mają dotyczyć głównie transponowania dyrektywy 403/2016, opłat drogowych oraz dostępu do rynku dla małych przewoźników.

Wyrok TSUE

Dodatkowa regulacja jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 grudnia 2017 r. TSUE wydał wówczas orzeczenie, zabraniające odbierania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu. Trybunał zobowiązał również państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia przestrzegania prawodawstwa europejskiego, poprzez zastosowanie odpowiednich sankcji. Do tej pory kary oficjalnie wprowadziły już Belgia, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Niemcy a w maju również Włochy.

Od kiedy nowe regulacje?

Hiszpańska federacja związków transportowych Fenadismer zwróciła się do rządu o wprowadzenie regulacji w trybie natychmiastowym. Ministerstwo Rozwoju w oświadczeniu potwierdziło stworzenie odpowiednich przepisów w przygotowywanym projekcie nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o przepisach transportu lądowego. Ich wejście w życie jest wstępnie zaplanowane na 1 lipca 2018 r., kiedy zostaną opublikowane w hiszpańskim dzienniku urzędowym BOE (Boletín Oficial del Estado). Niewykluczone jednak, że może się przesunąć nawet na początek przyszłego roku.

WAŻNE!

OCRK zaleca, aby od 1 lipca 2018 r. zwrócić szczególną uwagę i w miarę możliwości nie odbierać w Hiszpanii odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu, ze względu na możliwe sankcje za ww. naruszenie.