Francja przerwy 45 min w załodze zniesienie sankcji

Francja przerwy 45 min w załodze zniesienie sankcji

Francuskie Ministerstwo Środowiska, Energii i Morza wydało decyzję o zniesieniu sankcji za odbiór przerw w czasie jazdy w podwójnej obsadzie. Procedura ta nie była zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej w powyższej kwestii. Przedsiębiorstwa, które zostały niesłusznie ukarane, mogą ubiegać się o zwrot kosztów.

Poniżej udostępniamy dokument administracyjny, przetłumaczony na język polski:

Decyzja administracyjna w języku polskim

Decyzja administracyjna w języku francuskim

Źródło: ZMPD

Wcześniejsze informacje na temat przerw 45-minutowych w załodze:

Francja przerwy 45 minutowe w załodze, 06.05.2016