Francja – brak przepisów wykonawczych o płacy minimalnej

Francja – brak przepisów wykonawczych o płacy minimalnej

Upłynęło już kilka miesięcy od opublikowania francuskiej ustawy o rozwoju, działalności i równych szansach gospodarczych (loi Macron).

Ustawa ta, wraz z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji społecznej (loi Savary) nakłada znaczne obciążenie administracyjne i ekonomiczne dla przedsiębiorców delegujących pracowników.

Oprócz konieczności wypłaty 9,67 € za godzinę pracy (Le salaire minimum interprofesionnel de croissance – SMIC, stawka na 2016 r.) dla każdego pracownika, przedsiębiorstwa są zobowiązane m.in. do rozliczania czasu pracy według francuskiego kodeksu pracy (w tym godzin nadliczbowych), każdorazowego zgłaszania pracowników delegowanych, tworzenia i przechowywania dokumentacji w języku francuskim oraz mianowania przedstawiciela na terytorium Francji.

Do dnia dzisiejszego (30.12.2015r.) nie opublikowano aktów wykonawczych (dekretów), które miały rozwiać wątpliwości dotyczące zakresu oraz szczegółów obowiązywania przepisów w sektorze transportowym.

Powyższe dekrety są warunkiem koniecznym, aby mogły rozpocząć się kontrole polskich firm transportowych, dlatego też OCRK na bieżąco śledzi proces legislacji i poinformuje swoich klientów o zakresie i warunkach dotyczących płacy minimalnej, w momencie opublikowania stosownych regulacji.