Ubezpieczenie OCPD. Jakie klauzule dodatkowe w OCPD?

Co zrobić, aby uniknąć zobowiązania wynikającego z konieczności pokrycia strat przewożonego ładunku, powstałych w wyniku ewentualnego wypadku? Jak zwiększyć wiarygodność i zyskać zaufanie wśród zleceniodawców, a przy okazji zadbać o bezpieczeństwo swojej firmy? W artykule tłumaczymy, czym jest ubezpieczenie OCPD i dlaczego warto je mieć.

Czym jest OCPD?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, zwane również ubezpieczeniem OC przewoźnika drogowego lub w skrócie OCPD, jest ubezpieczeniem skierowanym do przedsiębiorców realizujących krajowe lub międzynarodowe przewozy drogowe. Polisa OCP obejmuje zarówno kierowcę, pojazd, ładunek, a także chroni w sytuacji opóźnienia w dostawie. Ubezpieczenie OCPD nie jest obowiązkowe i nie należy go mylić z OC przeznaczonym dla posiadaczy samochodu osobowego. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie OCPD nie jest tylko zabezpieczeniem dla przewoźnika, ale również często może wymagać go od nas potencjalny klient decydujący się na skorzystanie z naszych usług. Dzięki temu ma szanse na uzyskanie odszkodowania w sytuacji wystąpienia szkody w trakcie przewożenia jego ładunku. Niejednokrotnie firmy, a także spedytorzy współpracują z tymi przewoźnikami, którzy posiadają rozszerzony zakres ubezpieczenia, a nie jedynie wariant podstawowy.

Co gwarantuje ubezpieczenie OCPD

Jak już zostało wspomniane, ubezpieczanie OCPD nie jest obligatoryjne, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy przedsiębiorca w razie ewentualnego zniszczenia przewożonego towaru jest zobowiązany do pokrycia powstałych strat. Dzięki ubezpieczeniu OCP przewoźnik zyskuje zabezpieczenie w momencie całkowitego lub częściowego uszkodzenia ładunku, zarówno w transporcie krajowym jak i zagranicznym, gdyż odpowiedzialność finansowa zostaje przeniesiona na ubezpieczyciela. 

Rodzaje polis OCPD

W tym miejscu należy wyróżnić polisy krajowe oraz międzynarodowe. Wybierając ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym (terytorium Polski), przewoźnik będzie odpowiedzialny za ładunek w myśl przepisów określonych w ustawie Prawo przewozowe (ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe z późniejszymi zmianami). Jeżeli natomiast firma transportowa świadczy usługi poza granicami kraju (transport, który odbywa się na terenie Europy), będzie odpowiadać za towar na zasadach, które określa Konwencja CMR.

Suma  gwarancyjna i klauzule dodatkowe w OCPD

Nie ma jednego uniwersalnego szablonu, na postawie którego można wyliczyć wysokość składki. Szczegółowy zakres polisy OCPD ustalany jest między przewoźnikiem a ubezpieczycielem. Ubezpieczenie podstawowe można rozszerzyć o dodatkowe opcje. Wiąże się to z wykupieniem dedykowanych klauzul, których wybór uzależniony jest od profilu firmy i naszych preferencji. W konsekwencji, każda dodatkowa klauzula ma wpływ na ostateczną cenę polisy. Najczęściej składka jest obliczana na podstawie:

  • Sumy gwarancyjnej, czyli kwoty ubezpieczenia – dobrze, jeżeli suma gwarancyjna ubezpieczenia będzie całościowo pokrywała wartość ładunku w jednym transporcie, czy też kwotę podaną w liście przewozowym.
  • Rocznych wpływów netto przedsiębiorstwa pochodzących z usług przewozowych – im wyższe są dochody firmy transportowej, tym wyższa jest składka.
  • Rodzaju przewożonych ładunków i kierunku transportu.
  • Doświadczeń szkodowych – ilość zdarzeń jest informacją dla ubezpieczyciela o ewentualnym ryzyku i prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia po stronie przewoźnika.

Firmy realizujące przewozy towarów podlegającym przepisom ADR szczególnie powinny zwrócić uwagę, aby w klauzuli był zapis obejmujący przewóz ładunków niebezpiecznych, jak również podwyższonego ryzyka, takich jak: leki, żywe zwierzęta, alkohol, tytoń itp. Należy się liczyć, iż w takim przypadku składka za ubezpieczenie będzie wyższa.

Niejednokrotnie okazuje się, że wybór najtańszej polisy nie chroni przewoźników w sposób dostateczny, co niestety wiąże się często z wysokimi konsekwencjami finansowymi.

Decydując się na wybór konkretnej polisy powinniśmy dokładnie zapoznać się z wyłączeniami, aby w razie ewentualnej szkody mieć pewność, że ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Wśród najczęściej spotykanych wyłączeń, kiedy ubezpieczyciel będzie uchylał się od pokrycia poniesionych strat, możemy wymienić:

  • zły stan techniczny auta,
  • niewłaściwe zabezpieczenie przewożonego towaru,
  • prowadzenie pojazdu przez kierowcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu,
  • pozostawienie towaru na parkingu niestrzeżonym itd.

Aby mieć gwarancję ochrony, którą daje nam posiadana polisa, należy przestrzegać ściśle określonych warunków. Bardzo wiele zależy od kierowcy, ponieważ to po jego stronie w trakcie jazdy samochodem pozostaje dbanie o bezpieczeństwo przewożonego towaru. Firma Inelo świadczy profesjonalne szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw transportowych. Warto skorzystać z wiedzy ekspertów, którzy w przejrzysty sposób przekażą najważniejsze informacje niezbędne w codziennej pracy. Całość zostaje uzupełniona w pełni dopasowanym do tematu szkolenia pakietem materiałów, które pozwolą na utrwalenie omawianych zagadnień.

Dzięki odpowiednim szkoleniom kierowców, ryzyko niewypłacenia odszkodowania jest znacznie niższe, a przedłożenie certyfikatów kompetencji naszych pracowników potencjalnym kontrahentom podnosi naszą wiarygodność.