Płaca minimalna w Norwegii

Płaca minimalna w Norwegii – rozliczanie czasu pracy kierowców

Od dnia 01.07.2015 r. obowiązuje płaca minimalna w Norwegii dla kierowców zawodowych w wysokości 158,32 NOK/godzinę (ok. 18 Euro). Nowe przepisy obejmują kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym również autobusami. Przepisy dotyczą kabotażu oraz niektórych rodzajów transportu międzynarodowego, z wyłączeniem transportu na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku wyliczenia należności wynikających z płacy minimalnej na terenie Niemiec, w przypadku Norwegii również na poczet płacy minimalnej zaliczane są odpowiednie dodatki z tytułu podróży służbowych.

Rozliczanie płacy minimalnej w Norwegii to kolejny element oferty OCRK, który zapewnia bezpieczeństwo dla firmy transportowej.

Informacje na temat płacy minimalnej w Norwegii:

Norwegia, pierwsza kontrola polskiego przewoźnika