Płaca minimalna w Niemczech

Płaca minimalna w Niemczech – rozliczanie czasu pracy kierowców

Rozliczymy niemiecką płacę minimalną Państwa kierowców w najkorzystniejszy sposób, minimalizując ryzyko dopłat oraz stworzymy komplet dokumentów koniecznych podczas kontroli MiLoG. Za poprawne rozliczenie bierzemy finansową odpowiedzialność! W 2015 r. byliśmy jedyną firmą, w przypadku której kontrole MiLoG prowadzone przez Urząd Celny zakończyły się bez kar.

Niemiecka służba celna od połowy roku 2015 przeprowadza kontrole polskich przewoźników dotyczące wypłaty niemieckiej płacy minimalnej dla kierowców pracujących na terenie Niemiec. Zastosowanie niemieckiego prawa odnośnie wynagrodzenia minimalnego wynika między innymi z Dyrektywy 96/71/WE oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Ogólnopolskie Centrum Rozliczenia Kierowców stworzyło procedurę rozliczania, która opiera się na unijnych dyrektywach, (na które powoływała się strona niemiecka przy wprowadzaniu płacy minimalnej), stanowisku niemieckiego Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy, oraz analizie polskiego prawa dotyczącego wynagrodzenia, jak i należności wynikających z podróży służbowych kierowcy. Sposób rozliczenia płacy minimalnej, który nie powoduje znacznego obciążenia finansowego dla polskiego przewoźnika opiera się na odpowiednim zaliczeniu należności takich jak dieta oraz ryczałt za nocleg do 8,5 euro za godzinę pracy kierowcy na terenie Niemiec.  Dodatkowym potwierdzeniem poprawności przyjętego rozliczania jest fakt pozytywnie zakończonych kontroli „MiLoG” przez klientów OCRK.

Prawidłowo rozliczana płaca minimalna w Niemczech, zgodnie z ustawą MiLoG, stanowi zabezpieczenie dla firmy transportowej przy ewentualnej kontroli służby celnej, pozwala uniknąć wysokich kar oraz zapewnia spokój o poprawność rozliczeń.

Zapraszamy do lektury informacji na temat wyników kontroli oraz szczegółowo omówionych tabel kontrolnych:

Pierwszy w Polsce wynik kontroli MiLoG

Szczegółowe wyniki kontroli MiLoG

Druga kontrola MiLoG zakończona sukcesem