Odwołania od decyzji PIP oraz ITD

Odwołania od decyzji PIP oraz ITD – pomoc Ekspertów

W przypadku kontroli PIP lub ITD oferujemy Państwu pełne wsparcie w procesie odwoławczym. Odwołania w Państwa imieniu będą pisali najlepsi Eksperci w kraju (zobacz opisy Ekspertów tutaj). Naszym atutem oprócz znakomitej i profesjonalnej kadry jest także doświadczenie liczone od 2002 r. W tym czasie napisaliśmy ponad 5300 skutecznych odwołań.

Eksperci OCRK przygotowują kompletne odwołania od decyzji administracyjnych nakładanych w trakcie kontroli drogowej (na terenie Europy) lub przedsiębiorstwa z zakresu czasu pracy kierowców. Sporządzanie odwołań od wyników kontroli PIP oraz ITD stanowi ważny element oferty w sytuacji, gdy wysokość kary nałożonej na przewoźnika, kierowcę czy też osobę zarządzającą transportem jest nieadekwatna do popełnionego naruszenia lub też nałożona została niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przykład na skuteczność odwołań

O jednym z dowodów na skuteczność sporządzanych odwołań i pomocy Eksperta można przeczytać TUTAJOpisany został przykład Klienta OCRK, niewielkiej firmy transportowej z województwa łódzkiego, która dzięki wykorzystaniu możliwości telefonu interwencyjnego 24/7 oraz wiedzy i pomocy Eksperta w napisaniu skutecznych odwołań, uniknęła wysokiej kary.

Rekomendacje Klientów