Włochy i Węgry wprowadzają płacę minimalną

Włochy i Węgry wprowadzają płacę minimalną dla pracowników delegowanych

Włochy i Węgry wprowadzają płacę minimalną. To kolejne kraje Unii Europejskiej, które zdecydowały się zobligować zagraniczne firmy do wypłacania płacy minimalnej na ich terytorium. Trend ten może negatywnie wpłynąć na rynek transportowy w Europie.

W materiale prasowym Bartosz Najman, Prezes OCRK, wyjaśnia jakie obowiązki nałożył rząd włoski oraz węgierski na zagranicznych przewoźników w zakresie płacy minimalnej dla pracowników delegowanych. Zauważa również, że do końca roku tego typu praktyk, wynikających z dyrektywy wdrożeniowej 2014/67, możemy się spodziewać w pozostałych państwach UE.

Włosi opublikowali dekret ustawodawczy dotyczący delegowania pracowników

Wszedł on w życie 22 lipca. Oznacza to, że firmy realizujące transport kabotażowy na terenie Włoch będą zobligowane do naliczania płacy minimalnej oraz wykonywania wszelkich obowiązków administracyjnych, jakie nakłada na nie prawo.

Węgry też z płacą minimalną

Jak podaje Wydział Promocji i Handlu Ambasady RP w Budapeszcie, Węgry również wprowadziły obowiązek wypłacania płacy minimalnej pracownikom delegowanym. Oznacza to, że polskie firmy transportowe, których kierowcy pracują na terenie Węgier, zobowiązane są do dokonania stosownego zgłoszenia planowanych usług najpóźniej do dnia podjęcia prac.

 

Cała informacja prasowa dostępna jest m.in. na portalach:

Polskie Radio

Forsal

Strefa Biznesu Polska The Times