TOK FM Rozmowa o monitorowaniu towarów

TOK FM Ustawa o monitorowaniu transportu drogowego

Bartosz Najman, Prezes OCRK, w dniu 27.04.2017r. rozmawiał z Aleksandrą Dziadykiewicz na antenie radia TOK FM o ustawie dotyczącej monitorowania transportu drogowego. 

Wprowadzona ustawa o monitorowaniu transportu towarów wrażliwych takich jak tytoń, alkohole czy paliwa ma na celu ograniczenie nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.

Jak wspomina Bartosz Najman, 27% podatków ucieka do szarej strefy, co niekorzystnie wpływa na firmy transportowe, jak i gospodarkę w Polsce. Kary za nieprzestrzeganie zapisów ustawy są bardzo wysokie zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy ładunku i sięgają do 47% ceny wartości ładunku. 

Łańcuch dostaw, począwszy od nadawcy ładunku przez przewoźnika, kierowcę, kończąc na odbiorcy ładunku, będzie musiał rejestrować szczegóły dotyczące transportu i przewożonych towarów na platformie skarbowo-celnej. Konieczne jest również odebranie numeru ewidencyjnego. Cała operacja – począwszy od rejestracji po dostarczenie towaru nie może przekroczyć 10 dni, gdyż po tym terminie jazda kierowcy będzie już niemożliwa – komentował Bartosz Najman.

Cała rozmowa dostępna jest na stronie internetowej TOK FM.