Przepisy o płacy minimalnej wciąż problematyczne

Przepisy o płacy minimalnej wciąż problematyczne

28 października agencja informacyjna Newseria opublikowała wywiad z Bartoszem Najmanem, Prezesem Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. W rozmowie poruszona została kwestia braku określenia przez Komisję Europejską, jakie elementy wynagrodzenia kierowców wliczane są do obowiązującego w Niemczech wynagrodzenia minimalnego.

Wynik kontroli niemieckiego Urzędu Celnego potwierdza stanowisko OCRK, natomiast strona niemiecka zwiększyła liczbę wymaganych dokumentów.

– Praktyka potwierdziła linię, którą od początku głosimy. Strona niemiecka rozszerzyła już interpretację. Potwierdza to nasze stanowisko, aczkolwiek są tam aspekty negatywne. Wzrosła na przykład liczba dokumentów, które trzeba wysłać, zwiększyła się więc bariera administracyjna. – powiedział Bartosz Najman.

Cały wywiad dostępny jest na stronie NEWSERIA.

 

Z wywiadu skorzystało wiele mediów ogólnopolskich, między innymi:

Infor.pl

Money.pl

Nowoczesna firma

Inwestycje.pl

Etransport.pl