Problemy zawodu kierowcy debata

Problemy zawodu kierowcy debata TVP Info

Problemy zawodu kierowcy były przedmiotem debaty, która miała miejsce w sobotę 07.01.2017r. o godz. 13:30 na antenie TVP Info. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo kierowców w ruchu międzynarodowym.

W rozmowie brali udział: Prezes OCRK Bartosz Najman, Pani Barbara Surdykowska – NSZZ Solidarność, Pani Agnieszka Frasik – Radca Prawny, Pan Piotr Mikiel – zastępca Dyrektora Departamentu Transportu ZMPD. Debatę prowadziła Redaktor Anna Grabowska.

Problemy zawodu kierowcy dotyczą wielu obszarów. Eksperci zwracali uwagę na specyfikę zawodu kierowcy, na wieloaspektowe spojrzenie na problemy związane z bezpieczeństwem i komfortem pracy. Poruszono także kwestie miejsca do odpoczynku i dostosowania infrastruktury do podróży służbowych (miejsca parkingowe, parkingi strzeżone, gastronomia). Rozmowa dotyczyła również samych warunków zatrudnienia oraz składników wynagrodzenia kierowców, a także niedoboru pracowników. Zwracano uwagę na sytuację polskich przewoźników w obliczu opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów noclegowych i niepewność jaka w związku z tym panuje w branży. 

 

Całą debatę można obejrzeć na stronie TVP Info.