Postępowanie KE przeciw Niemcom

Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie płacy minimalnej w Niemczech. Za niezgodne z unijnym prawem KE uznała konieczność wypłaty niemieckiej płacy minimalnej w tranzycie. Z pewnością pod ustawę MiLoG podlega kabotaż. Niestety stanowisko nie rozwiązuje problemu, a jedynie otwiera drogę do działań wyjaśniających przez Niemcy przez okres 2 miesięcy. W tym okresie służby niemieckie mogą podejmować kontrole w zakresie zgodności z ustawą MiLoG.

Z komentarza Kamila Wolańskiego – Eksperta OCRK oraz Bartosza Najmana – Prezesa OCRK, skorzystało wiele mediów ogólnopolskich, między innymi:

Biznes Polska

Infor

Biznes Alert

EPrzewoźnik.pl

Log24

Finance Gold