Płaca minimalna w Niemczech

Blisko dwa miesiące temu Komisja Europejska wystosowała do Niemiec oficjalne pismo zobowiązujące do przedstawienia wyjaśnień w sprawie niezgodności ustawy MiLoG z prawem wspólnotowym. Termin mija 19 lipca.

Oczekiwania są duże. Dotyczą przede wszystkim wycofania obowiązku wypłacania stawki minimalnej pracownikom delegowanym przez firmy z siedzibą poza RFN. Warto przypomnieć, że niemieckie minimum wynosi obecnie 8,5 euro, czyli około 3 razy więcej niż polskie. Ustawa najmocniej uderza w polską branżę transportową, która ze względu na sytuację geopolityczną większość przejazdów odbywa przez teren Niemiec. To także cios w polską gospodarkę, która pozycji rodzimych przewoźników w Unii Europejskiej zawdzięcza ok. 10% PKB.

Z komentarza Bartosza Najmana – Prezesa OCRK, skorzystało wiele mediów ogólnopolskich, między innymi:

Interia Praca

Tech Money

Wmeritum

Etransport

Wnp

Log 24