ISB News: Polskie firmy transportowe liderem

Polskie firmy transportowe liderem na europejskim rynku transportowym

W dniu 18.10.2016 na portalu ISB News ukazał się obszerny wywiad z Prezesem OCRK Bartoszem Najman.

W rozmowie z Redaktor Mają Święcką poruszone zostały kwestie rosnących kosztów polskich firm transportowych wynikających m.in. z wprowadzania płacy minimalnej w kolejnych państwach Unii Europejskiej.

Czy tylko rosnące koszty stanowią bolączkę polskich firm transportowych?

Rosnące koszty stanowią poważny problem, jednak firmom doskwierają również bariery administracyjne. Wspomniany brak sprecyzowanej interpretacji przepisów to tylko jeden z nich. We Francji na przykład, firmy – oprócz wypłacania minimalnej stawki wynoszącej 9,68 euro na godzinę – są zobowiązane do ujęcia w wynagrodzeniu składników oraz innych dodatków określonych w krajowym układzie zbiorowym. Są to przepisy, które powstawały w wyniku porozumienia pomiędzy francuskimi pracodawcami lub organizacjami pracodawców a związkiem lub związkami zawodowymi we Francji. Ich lektura wymaga oczywiście przetłumaczenia z języka francuskiego oraz czasu, ponieważ liczą około 700 stron aktów prawnych. Pracodawcy muszą pamiętać, aby kierowca zawsze miał przy sobie dokumenty potrzebne w przypadku kontroli: umowę o pracę oraz zaświadczenie o delegowaniu. We Francji polska firma musi mieć również na stałe swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty z francuskimi służbami. Barier administracyjnych jest więc wiele.

Jak radzą sobie polskie firmy transportowe w tych trudnych warunkach? Jakie to ma przełożenie na rynek handlowy?

Bartosz Najman zwrócił uwagę na to, jak rodzime firmy transportowe radzą sobie w trudnych sytuacjach. Ważny element stanowi optymalizacja kosztów oraz profesjonalne rozliczanie czasu pracy kierowców, aby zoptymalizować rozliczenia. Poruszony został także temat możliwości rozwiązania sporu o sprawy płacy minimalnej w transporcie oraz kwestia perspektyw dla polskiego sektora TSL – udział polskiego transportu np. w rynku niemieckim co roku notuje wzrosty.

 

Cały wywiad można przeczytać na stronie ISB HANDEL.