Czy Pakiet Drogowy uderzy w polskie firmy

TOK FM, czy Pakiet Drogowy uderzy w polskie firmy?

7 czerwca na temat tego, czy Pakiet Drogowy uderzy w polskie firmy transportowe, na antenie Radia TOK FM wypowiadał się Łukasz Włoch, Ekspert OCRK.

Rozmowa była próbą odpowiedzi na pytania, jakie zagrożenia niesie ze sobą wprowadzenie Pakietu Drogowego zwłaszcza na terenie Niemiec i Francji i czy wynikną z tego dla Polski jakieś korzyści. Ekspert wskazywał m.in., że mimo iż ustawa o płacy minimalnej obowiązuje w Niemczech od 1 stycznia 2015 r., to jednak do tej pory kontrole polskich przewoźników miały charakter epizodyczny. Po wprowadzeniu w życie regulacji Komisji Europejskiej jest wielce prawdopodobne, że niemieckie kontrole przybiorą na sile i realnie uderzą w polskich pracodawców m.in. ze względu na problem z interpretacją przepisów.

Na ten moment (…) problemem związanym z płacą minimalną jest mnogość interpretacji tych przepisów. Polski przedsiębiorca może myśleć, że płaci tę płacę minimalną, że dokumenty są w porządku, że wypełnia te restrykcje, które nałożyło na niego dane państwo, ale tych interpretacji jest tak dużo, że podczas kontroli mogą wyjść nieprawidłowości, które w jakiejś części mogą go wyeliminować z rynku niemieckiego czy francuskiego. – komentował Łukasz Włoch.

Cała rozmowa dostępna jest na stronie internetowej TOK FM.

 

Profil Eksperta: Łukasz Włoch