Żółta kartka dla KE ws. pracowników delegowanych

Żółta kartka od parlamentów dla Komisji Europejskiej w sprawie pracowników delegowanych

 

Parlamenty jedenastu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt.

Zastrzeżenia zgłosiły parlamenty Polski, Bułgarii, Czech, Słowacji, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy i Rumunii.

„Żółta kartka” dla KE oznacza, że Komisja Europejska powinna poddać swój projekt ponownej analizie, może też podtrzymać, zmienić lub anulować projekt, z uzasadnieniem decyzji.

Propozycja zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych przyjęta przez KE 8 marca zakłada, że pracownik wysłany przez pracodawcę do innego kraju UE na pewien czas, powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny, oprócz tego miałby otrzymywać premie czy dodatki przysługujące pracownikom lokalnym.

 

Źródło: gazetaprawna.pl

wiadomosci.onet.pl