Zmniejszenie kary przewoźnika

Zmniejszenie kary przewoźnika

Decyzją WITD, z powodu wykrytych naruszeń podczas kontroli drogowej w 2014 roku, na przedsiębiorcę została nałożona kara w wysokości 10850 zł. Naruszenia dotyczyły nieterminowego pobierania danych z karty kierowcy, przekroczenia maksymalnego okresu prowadzenia pojazdu bez przerwy oraz skrócenia dziennego czasu odpoczynku. Zmniejszenie kary przewoźnika było jednak możliwe dzięki pomocy profesjonalnej firmy.

Ekspert OCRK wystosował odwołanie od decyzji do GITD oraz złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wykazał, że wykryte naruszenia nie miały miejsca w takiej mierze, jaka została wpisana do protokołu kontrolnego, stanowiąc podstawę nałożonej kary. WSA przychylił się do skargi i uchylił decyzję (sygn. akt II SA/Sz 299/16).

WITD po przeprowadzeniu kolejnego postępowania wyjaśniającego w sprawie, finalnie zmniejszył wysokość nałożonej kary z 10850 zł do 3650 zł.

Przypadki niewłaściwej interpretacji przepisów, a w konsekwencji nieuzasadnionego nakładania kar finansowych przez organy kontrolne można stwierdzić bardzo często. Skuteczna ochrona wymaga od przedsiębiorców nakładów czasu oraz specjalistycznej wiedzy, czyli tych czynników, których z uwagi na mnóstwo innych obowiązków często brakuje. Między innymi w takich przypadkach bezcenna okazuje się pomoc profesjonalistów.