Zmiany w płacy minimalnej od 2017r.

Zmiany w płacy minimalnej od 2017r.

Zmiany w płacy minimalnej w Polsce od stycznia 2017r.

 

17.08.2016 w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

 

Zmiany wejdą w życie od 01.01.2017r. Poniżej najważniejsze kwestie, które dotyczą także branży transportowej:

  • Minimalna stawka za godzinę pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz świadczących usługi (samozatrudnionych) – 12 zł/h z możliwą waloryzacją.
  • Ewidencjonowanie godzin pracy (zlecenie lub samozatrudnienie) oraz przechowywanie ewidencji przez okres 3 lat.
  • Dodatkowe uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy, dające możliwość kontroli wymienionych  wymagań.
  • Kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł za niewypłacenie wymaganej stawki godzinowej.
  • Dodatek za czas pracy w porze nocnej nie może być wliczany do wynagrodzenia minimalnego.

 

Pełen tekst ustawy dostępny pod linkiem: dziennikustaw.gov.pl