Zmiana ustawy SENT obowiązkowe lokalizatory

Zmiana ustawy SENT obowiązkowe lokalizatory

Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany do Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Projekt poprawek zakłada obowiązek śledzenia przy pomocy systemów lokalizacyjnych ładunków określonych w niniejszej ustawie i rozporządzeniu Ministra Finansów[1].

Ustawa o monitorowaniu przewozu towarów wprowadziła obowiązek rejestracji w elektronicznym systemie SENT ładunków wskazanych w ustawie i rozporządzeniu MF. Pomimo tego, że ustawa w całości obowiązuje zaledwie od 1 maja 2017 roku, a wspomniane rozporządzenie wejdzie w życie dopiero we wrześniu tego roku, już przygotowano dużą nowelizację ustawy.

Kontrole KAS

Obecnie funkcjonowanie systemu SENT wywołuje niezadowolenie przewoźników. Firmy transportowe skarżą się na kontrole przeprowadzane przez Krajową Administrację Skarbową, której kontrolerzy terenowi notorycznie nakładają na nie obowiązek konwojowania towarów z listy zamieszczonej w rozporządzeniu MF.

Obowiązkowy system lokalizacji

Nowelizacja zakłada konieczność wyposażenia każdego pojazdu w system lokalizacji, w celu przekazywania w czasie rzeczywistym do KAS pozycji pojazdu przewożącego towar uznany przez MF za wrażliwy. Brak systemu lub jego niewłączenie będzie skutkowało nałożeniem grzywny na kierującego i przewoźnika. Kara dla przewoźnika ma wynieść 10 tys. złotych a dla kierowcy od 5 do 7,5 tys.

W przypadku stwierdzenia przerwy w działaniu systemu, należy niezwłocznie zatrzymać pojazd. Jazdę kontynuować można dopiero po usunięciu awarii. Wyjątek przewidziano jedynie dla pojazdów ADR, zezwalając im na dojazd do parkingu zgodnego z przepisami Konwencji ADR.

Skutki nowelizacji

Ustawa ma zostać przekazana do procedowania w Sejmie po wakacjach. Już teraz wzbudza jednak ogromne kontrowersje. Jej wprowadzenie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami dla firm transportowych, które będą musiały nabyć dla swojej floty lokalizatory (zgodne z nieznaną jeszcze specyfikacją ministerstwa) lub smartfony (do których MF przygotuje darmową aplikację).

Największe obawy związane są z szybkim terminem wejścia w życie zmian. Po ogłoszeniu podpisanej przez Prezydenta nowelizacji, firmy będą miały 14 dni na zakup odpowiednich urządzeń. W przypadku ich braku lub niesprawnego działania, trzeba będzie przerwać transport. Nakładanie kar pieniężnych rozpocznie się dopiero po trzech miesiącach, ale kontrole KAS cały czas będą mogły nakazać konwojowanie pojazdu.

Kwota zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na wykonanie dedykowanej aplikacji wynosi 100 tys. złotych. Aktualnie nie zostały jeszcze przedstawione wytyczne dotyczące aplikacji i nie przeprowadzono przetargu dotyczącego realizacji projektu.

 

 

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r.w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.