Zmiana projektu ustawy o transporcie drogowym

Zmiana projektu ustawy o transporcie drogowym

Zmiana projektu ustawy o transporcie drogowym – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz poinformował, że uwzględnił opinie środowiska przewoźników prezentowane przez  ZMPD oraz inne organizacje i zdecydował, że resort wycofa kontrowersyjne zapisy.

 

Największy sprzeciw budziły zmiany dotyczące:

• wprowadzenia dwuletniego  okresu przedawniania się naruszeń przepisów w transporcie drogowym,
• przywrócenia obowiązku zapłaty kary pieniężnej przed zakończeniem postepowania sądowego,
• zwiększenia wysokości kar oraz przeniesienia części odpowiedzialności z kierowcy na przewoźnika lub osobę zarządzającą transportem.

Powyższych zmian nie będzie pomimo, że ukazały się w projekcie nowelizacji.
Źródło: www.zmpd.pl