Złagodzenie kontroli kierowców w UK, komunikat KE

Złagodzenie kontroli kierowców w UK, komunikat KE

Komisja Europejska przesłała informację, którą przygotował brytyjski Departament ds. Transportu, w sprawie tymczasowego złagodzenia kontroli przestrzegania czasu pracy przez kierowców w związku ze strajkami w Calais.

Jak podano w komunikacie:

  • Złagodzenie zasad kontroli czasu pracy będzie obowiązywać od dnia 30 lipca od godziny 00:01 przez 30 kolejne dni.
  • Złagodzenie zasad kontroli obowiązuje w czasie trwania na terytorium Wielkiej Brytanii operacji „Stack”.
  • W przypadku np. złych warunków atmosferycznych, akcji protestacyjnych, pożaru, funkcjonariusze policji z Kent stosują procedurę operacyjną „Stack”. Zgodnie z tą procedurą kierowcy pojazdów ciężarowych wykonujący transport przez kanał La Manche (poprzez przejazd tunelem bądź poprzez przeprawę promową z Dover) w w/w sytuacjach mogą parkować przy autostradzie M20 w Kent.

Zasady te mają zastosowanie w stosunku do kierowców, których podróż jest wydłużona ze względu na akcje protestacyjne, zakłócenia ruchu w Calais oraz kierowców którzy:

  • przejeżdżają przez kanał drogą promową lub poprzez Eurotunel w celu wjazdu lub wyjazdu z Kent;
  • oczekują w Kent na wypłynięcie/wyjazd na teren Europy kontynentalnej;
  • prowadzą pojazdy przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie hrabstwa Kent.

Złagodzenie zasad kontroli czasu pracy kierowców obejmuje zmianę maksymalnej ilości czasu spędzonego za kierownicą, z 9 na 11 godzin. Obowiązkowy czas odpoczynku zostaje zmniejszony z 11 na 9 godzin. Utrzymane zostają natomiast obowiązkowe 45-minutowe przerwy po 4.5 godzinach prowadzenia pojazdu.

Co więcej, Biuro Prasowe GITD informuje, że inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podczas weryfikacji przestrzegania przez kierowców obowiązujących norm czasu pracy, zobowiązani są sprawdzić, czy kierowcy dopełnili ściśle określonych procedur, dotyczących odręcznego zapisu, z którego wynika konkretna przyczyna naruszenia przepisów o czasie pracy.

Pełna treść komunikatu

Źródło: GITD