Zjazd Przewoźników Drogowych

24 lipca 2015 r. w miejscowości Nowogród k/Ostrołęki  podczas IX Zjazdu Przewoźników Drogowych odbędzie się szkolenie pt.: „Płaca minimalna w Europie”. Wykład poprowadzi posiadający bogate doświadczenie praktyczne oraz szeroką wiedzę merytoryczną Ekspert OCRK Jakub Ordon.

Na szkoleniu omówione zostaną dwa zagadnienia, pierwszy dotyczący aktualnego zarysu sytuacji płacy minimalnej w Niemczech, Norwegii oraz Francji ze wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań problemu w kontekście przepisów polskich i wspólnotowych, drugi dotyczący wskazania sposobu postępowania wobec pozwów pracowniczych kierowanych do e-sądów.

Szczegółowe informacje o szkoleniu.