Założenia Pakietu Mobilności

Założenia Pakietu Mobilności

„9 grudnia br. KE zaprezentuje harmonogram prac i wstępne założenia Pakietu Mobilności, czyli pakietu rozwiązań prawnych, regulujących m.in. problematykę nadużyć w delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług.”

Jednak 9 grudnia zaprezentowane zostaną ogólne założenia, a nie jak pierwotnie przewidywano szczegółowe informacje.

Zapowiadane regulacje mogą nieść ryzyko niebezpiecznych rozwiązań prawnych z punktu widzenia Polski, które doprowadzić mogą do ograniczenia mobilności pracy i usług w Unii Europejskiej.

W związku z żądaniem ministrów 7 państw członkowskich, planowane jest wprowadzenie zasady „równa płaca za tą samą pracę w tym samym miejscu”, co grozić może obniżeniem konkurencyjności polskich firm.

 

Źródło: Etransport.pl