Wzrost minimalnego wynagrodzenia we Francji

Od 01.01.2017 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę we Francji (SMIC) – 9,76 €/h.

Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia brutto (SMIC) w 2017 roku będzie wynosiła 9,76 € za godzinę lub 1,480.27 € brutto miesięcznie.

W dniu 19 grudnia 2016 r., po spotkaniu pomiędzy rządem i partnerami społecznymi, francuska Minister Pracy Myriam El Khomri poinformowała o wzroście płacy minimalnej, który nastąpi w dniu 1 stycznia 2017 roku.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia we Francji w praktyce

Do momentu aktualizacji układów zbiorowych w sektorze transportowym, zamiast obecnych czterech stawek wynagrodzenia (9,68 €; 9,71 € 9,73 € i 10 € w zależności od kwalifikacji kierowców), od 01.01.2017 r. będą obowiązywały dwie stawki. 10 € dla grupy 150M oraz 9,76 € dla pozostałych grup.