Wyrok TK w sprawie o ryczałty: opublikowany

Wyrok TK w sprawie o ryczałty opublikowany

 

W dniu 29.12.2016 r. w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie dotyczącej ryczałtów noclegowych kierowców w zagranicznej podróży służbowej. (sygn. akt K 11/15)

Wyrok TK w sprawie o ryczałty staje się źródłem prawa od momentu publikacji. Znacząco wpłynie to m.in. na rozstrzygnięcia sądów powszechnych w sprawach o przyznanie ryczałtu noclegowego w sytuacji, gdy kierowca miał zapewnione miejsce do spania w kabinie pojazdu.

Początkiem stycznia klienci OCRK otrzymają szczegółowe propozycje rozwiązań dotyczące rozliczania podróży służbowych kierowców, uwzględniające nowy stan prawny.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt K 11/15