Wyrok berlińskiego sądu w sprawie dodatków do pensji

Wyrok berlińskiego sądu w sprawie dodatków do pensji

Minęło już ponad 100 dni od funkcjonowania MiLoG w niemieckim systemie prawnym. Według Andrea Nahles MiLoG można uznać jako wielki sukces. Jednakże fakt ten należy rozumieć jako dowód niejasności niemieckich przepisów i ich interpretacji przez urząd celny odpowiedzialny za kontrolę MiLoG. W praktyce stosowania MiLoG szczególnie ważne jest orzecznictwo sądów niemieckich.

Berliński sąd stwierdził, że na 8,50 euro brutto za godzinę mogą składać się wyłącznie składniki za normalnie świadczoną pracę. To zaś oznacza, że nie możemy brać pod uwagę dodatków wyjątkowych, takich jak wynagrodzenie za niewykorzystany urlop, czy premia za okres dłuższy niż miesiąc.

Wyrok berlińskiego sądu daje do zrozumienia dla pracodawców i prawników, w jaki sposób orzecznictwo może sobie radzić z brakiem ustawowej definicji płacy minimalnej. Na przychylność sądów dla stanowiska niemieckiego rządu, zgodnie, z którym składniki płacy minimalnej należy odnieść do „normalnego” świadczenia pracy wskazuj powyższe orzeczenie. Sąd nie odrzucił możliwości zaliczania na poczet minimalnej płacy świadczeń dodatkowych i pobocznych (nawet jednorazowych) innych niż wynagrodzenie zasadnicze, jeśli tylko nie przysługują za szczególne osiągnięcia pracownika ani nie stanowią zwrotu faktycznie poniesionych kosztów. Takie podejście sądu może być rozwiązaniem dla tych pracodawców, którzy znaczną część wynagrodzenia swoich pracowników wypłacają poza stawką zasadniczą w różnych dodatkach związanych z konkretnym stanowiskiem.

Źródło: www4.rp.pl