Wniosek siedmiu krajów UE do Komisji Europejskiej

Wniosek siedmiu krajów UE do Komisji Europejskiej

W związku z problemem związanym z europejskimi zasadami delegowania pracowników, 18 czerwca 2015 roku siedmiu ministrów z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Holandii i Szwecji wystosowało pismo do Marianne Thysen.

Sytuacja w tym przypadku dotyczy kierowców, którzy wysyłani są, na co najmniej kilka tygodni do pracy na zachodzie, jednocześnie otrzymując wschodnią pensję, z uwagi na wschodnie rejestracje ich ciężarówek.

Ministrowie siedmiu krajów Unii Europejskiej żądają od Komisji Europejskiej sporządzenia ograniczeń w delegowaniu, dotyczących między innymi czasu trwania takiej delegacji, wypłacanego przy tym wynagrodzenia, a także dodatków socjalnych. Dodatkowo jest nacisk na wprowadzenie nowych metod współpracy między poszczególnymi krajami, w tym między innymi elektronicznych systemów komunikacji dla służb kontrolnych z poszczególnych krajów.

Źródło: www.zmpd.pl

Pełna treść pisma do Marianne Thysen.