Włochy: Zgłoszenie pracowników delegowanych

Włochy: Zgłoszenie pracowników delegowanych

 

Zgodnie z dekretem nr. 136/2016 na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Distacco-Ue-al-via-la-nuova-procedura-per-la-comunicazione-di-distacco-dei-lavoratori-in-Italia.aspx ukazała się informacja o konieczności zgłoszenia pracowników delegowanych.

Zgłoszenie pracowników delegowanych ma być dokonywane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx.

Zgodnie z zamieszczoną informacją, szczegóły dotyczące zgłaszania pracowników w sektorze transportowym wykonujących przewozy kabotażowe we Włoszech zostały opublikowane pod adresem: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/INL-circolare-n3-comunicazione-preventiva-distacco-transnazionale-e-regime-sanzionatorio.pdf

Natomiast ogólne informacje dotyczące warunków delegowania pracowników do pracy na terenie Włoch znajdują się na stronie internetowej: www.distaccoue.lavoro.gov.it .