Włochy: płaca minimalna dla delegowanych

Włochy: płaca minimalna dla delegowanych

Włochy opublikowały dekret ustawodawczy nr 136 z dnia 17 lipca 2016, wchodzący w życie 22 lipca 2016 r., wdrażający na ich terytorium zapisy tzw. „Dyrektywy wykonawczej” 2014/67/WE do Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Dekret odnosi się również do przewozów kabotażowych wykonywanych przez zagraniczne firmy na terenie Włoch.

Włochy płaca minimalna – szczegóły

Szczegółowe dane, w języku włoskim oraz angielskim, odnoszące się do warunków pracy i zatrudnienia pracowników delegowanych będą opublikowane wkrótce na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Główne obowiązki

Głównymi obowiązkami administracyjnymi przedsiębiorstw delegujących jest zgłoszenie oddelegowania pracowników, wyznaczenie przedstawiciela na terytorium Włoch odpowiedzialnego za kontakty z włoską Inspekcją Pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy wraz z wypłatą minimalnego wynagrodzenia i przechowywanie wymaganej dokumentacji przez okres 2 lat.

Dekretem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który ma być wydany w ciągu trzydziestu dni od daty wejścia w życie niniejszego dekretu zostanie podana dokładna procedura zgłaszania pracowników.

Kary

Za niespełnienie obowiązków wynikających z dekretu przewidziane są sankcje od 150 do 6000€, przy czym łącznie nie mogą przekroczyć 150 000€.

 

DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 136.

 

Szczegóły, dotyczące praktycznej strony zastosowania powyższych przepisów oraz kolejne informacje będą przekazywane przez OCRK na bieżąco.