Węgry płaca minimalna zniesiona

Węgry płaca minimalna zniesiona

WPHI Ambasady RP w Budapeszcie ponownie zwrócił się do węgierskiego MGN o zajęcie stanowiska w sprawie płacy minimalnej dotyczącej pracowników delegowanych w sektorze transportowym.

Strona węgierska udzieliła odpowiedzi, iż transport drogowy (w tym kabotaż) nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy w sprawie delegowania pracowników.

Oznacza to, że nastąpiła zmiana węgierskiego stanowiska przedstawionego 9 sierpnia.

Ministerstwo Gospodarki Narodowej, odpowiedzialne za prowadzenie rejestru zagranicznych pracowników delegowanych, nie wymaga  już zgłaszania do w/w rejestru usług transportowych realizowanych przez polskie firmy na terenie Węgier.

W odniesieniu do pozostałych usług, obowiązek zgłoszenia faktu delegowania pracowników pozostaje bez zmian.

 

Źródło: hungary.trade.gov.pl