Węgry formularz online

Węgry formularz online do zgłaszania pracowników delegowanych już dostępny

 

Zagraniczne przedsiębiorstwa, świadczące usługi na terenie Węgier, mają obowiązek zgłoszenia faktu delegowania pracowników w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę: ommf.gov.hu, gdzie pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie, a następnie wypełnienie wymaganych pól.

Rejestracja ma być również wkrótce możliwa poprzez stronę http://www.munka.hu

W dniu 09.08.2016 r. Wydział Promocji i Handlu Ambasady RP w Budapeszcie, opublikował kolejne wiadomości dotyczące firm delegujących pracowników do pracy na terytorium Węgier.

Najważniejsze informacje:

1) Przepisy mają zastosowanie dla firm transportowych świadczących usługi na terytorium Węgier, bez rozróżnienia na transport międzynarodowy czy usługi kabotażowe.

2) Wprowadzone regulacje wymagają posiadania przedstawiciela (osoby kontaktowej, jak podaje Ambasada najlepiej na terenie Węgier) która w jednym z języków (angielski, niemiecki, węgierski) będzie mogła udzielić informacji nt. polskiego przedsiębiorstwa lub umożliwić kontakt firmy delegującej pracowników z przedstawicielami węgierskiej administracji.

3) Dla pracowników delegowanych wykonujących usługi transportowe ma zastosowanie minimalne wynagrodzenie (przy pełnym etacie) wynoszące: miesięczne w wysokości 111 000 HUF brutto, tygodniowo 25 500 HUF brutto, dziennie 5 110 HUF brutto, za godzinę 639 HUF brutto (około 8,80 PLN/h).

4) Jak wynika z węgierskiej ustawy, jeżeli w trakcie kontroli organ sprawdzający określi, że pracodawca zagraniczny nie spełnił określonych wymogów lub przedłożył niepełne lub błędne informacje dotyczące zgłoszenia, jest on zobowiązany do naprawienia braków i otrzymuje grzywnę administracyjną  do 30 000 HUN. Kara może zostać nałożona wielokrotnie.

 

Przedstawione informacje wraz z tłumaczeniem pól zgłoszenia delegowania znajdują się na stronie Ambasady pod adresem:

https://hungary.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/205221,wazne.html

 

Poniżej formularz dostępny po zalogowaniu się:

Węgry formularz
Źródło: hungary.trade.gov.pl