Ważne Płaca minimalna w Austrii

Płaca minimalna w Austrii – nowy zakres i obowiązki

Według informacji podanych przez ZMPD, a uzyskanych od stowarzyszenia austriackich przewoźników (Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe Wirtschaftskammer Österreich) płaca minimalna w Austrii i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem pracowników, według nowej austriackiej ustawy (Ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego, która weszła w życie 01.01.2017 r.), obowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów i przewóz osób, nie tylko w kabotażu, ale także w ruchu dwustronnym z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii.

Płaca minimalna w Austrii – obowiązki

Przed wykonaniem pierwszej operacji transportowej na terenie Austrii należy wypełnić i wysłać odpowiedni  formularz elektroniczny (ZKO 3).

W sektorze transportowym, osobom upoważnionym do kontaktu ze służbami austriackimi należy zgłosić oddzielnie na druku elektronicznym  ZKO1-A (ZKO1-A tłumaczenie) i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody – druk ZKO1-Z (ZKO1-Z tłumaczenie).

Wymagana dokumentacja, która powinna znajdować się w pojeździe od momentu przekroczenia granicy austriackiej:

– zgłoszenie oddelegowania ZKO 3

– potwierdzenie ubezpieczenia A1

– umowa o pracę (język niemiecki lub angielski)

– ewidencja czasu pracy w Austrii

– dokumentacja płacowa wraz z potwierdzeniem rozliczenia się z pracownikiem.

Wypełnianie zgłoszenia Informacje