Ważne informacje dla przewoźników: ustawa o transporcie drogowym

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu zmian ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jakie ważne zmiany czekają przewoźników?

Planowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym ma na celu eliminowanie nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami, zapewnienie większej ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony firm transportowych spoza UE oraz dostosowanie polskiego prawa do rozwiązań obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich. Doprecyzowane zostaną również przepisy dotyczące kontroli przewoźników.

 

Co konkretnie może się zmienić?

Skierowany do Rady Ministrów projekt zakłada przede wszystkim zmianę taryfikatora naruszeń. Zmienią się zasady karania np. maksymalna kara za wszystkie naruszenia dla osoby zarządzającej będzie wynosić 5000 zł, a maksymalna kara dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej wzrośnie z 10 000 zł do 15 000 zł.

Taryfikator zostanie dostosowany w pełni do unijnego rozporządzenia 403/2016 i będzie zawierał podział naruszeń na Poważne (PN), Bardzo poważne (BPN) i Najpoważniejsze Naruszenia (NN). Pojawią się kary za naruszenia, za które do tej pory w Polsce ITD nie sankcjonowało. np. za brak wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy w tachografie cyfrowym, czy przekroczenie 10 godzin czasu pracy wykonywanej w porze nocnej.

Doprecyzowane zostaną przepisy odnoszące się do postępowań w sprawie oceny dobrej reputacji przewoźnika w celu np. uruchamiania procedury za najpoważniejsze naruszenia, których kierowcy dopuścili się w innych krajach.

 

Transport intermodalny

Zgodnie z informacją z ministerstwa ważne zmiany pojawią się również w przypadku transportu intermodalnego:

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy będzie musiał okazać taką deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

 

Kiedy planowane zmiany wejdą w życie?

Wyżej wymieniony projekt jest procedowany jako projekt rządowy. W przygotowanym dokumencie wprowadzono przewidywany termin wejścia w życie większości zmian na 1 czerwca 2018 r. Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu do Sejmu.

Z pełną treścią projektu skierowanego do Rady Ministrów można zapoznać się szczegółowo na stronach Rządowego Centrum Legislacji:

Zmiany w ustawie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298452/12433566/12433567/dokument331241.pdf

Zmiany w taryfikatorze (załączniki do ww. ustawy):

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298452/12433566/12433567/dokument331244.pdf

 

Źródło: mib.gov.pl