Ważne działania organizacji transportowych na „ostatniej prostej”

delegowanie, tlp

Już niedługo polski transport drogowy czeka trudny czas – z dniem 2 lutego br. wchodzi w życie druga część pakietu mobilności. Nowe regulacje oraz rewolucja w wynagrodzeniach kierowców, którą wprowadza nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców oznaczają, w zależności od rodzaju wykonywanych przewozów, a także dotychczasowej organizacji pracy, w tym wysokości wynagrodzenia i sposobu jego rozliczania, gwałtowny wzrost kosztów pracy od 20 do 40%. Zawiłości powoduje również brak krajowych stron internetowych, na których przewoźnicy i ich kierowcy mogliby znaleźć najbardziej istotne informacje dotyczące wymaganych podczas delegowania wynagrodzeń.

TLP prosi Premiera o Pakiet dla polskiego transportu drogowego lutego

Transport i Logistyka Polska w odpowiedzi na mające obowiązywać zapisy, które dla polskich firm transportowych stanowią dyskryminujące bariery, zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o udzielenie wsparcia, które umożliwiłoby stopniowe dostosowanie się do nowych zasad. Odpowiedzią miałoby być wprowadzenie rządowego pakietu dla polskiego transportu drogowego zawierającego 7 rozwiązań:

  • zmniejszenie składki na ubezpieczenia społeczne o 1000 PLN miesięcznie przez okres jednego roku;
  • abolicja w zakresie uiszczania danin publicznych za okres pierwszych 3 miesięcy po wprowadzeniu nowych zasad wynagradzania;
  • wprowadzenie do celów rozliczeń z ZUS i KAS ujednoliconej stawki diety zagranicznej na poziomie 60 EUR;
  • podwyższenie wysokości diet i ryczałtów za nocleg odpowiednio 80 i 120 złotych w podróży służbowej kierowców wykonujących krajowy transport drogowy;
  • wprowadzenie mechanizmów ograniczających nieuprawnione wykorzystywanie zwolnień lekarskich;
  • stworzenie funduszu aktywizacji zawodowej w transporcie drogowym;
  • wsparcie polskiego transportu drogowego w dostosowaniu się do wyzwań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Teraz przedsiębiorcy transportowi muszą czekać na odpowiedź. Pismo TLP do Premiera i Ministra zawierające szczegóły w zakresie postulowanych 7 rozwiązań znajdziecie tutaj >>>

Brak informacji o delegowaniu

W związku z brakiem informacji o delegowaniu, TLP wystąpiła do Dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Pracy pana Cosmin Boiangiu z prośbą o pomoc w otrzymaniu szczegółowych informacji dotyczących wynagrodzeń kierowców i o udostępnienie tych informacji europejskim przewoźnikom oraz ich kierowcom.

Aktualnie około 95% europejskich firm transportowych należących do sektora MSP mogą się jedynie posiłkować krajowymi stronami internetowymi, na których znajdą informację o obowiązkach administracyjnych przewoźników oraz o krajowych organach odpowiedzialnych za sprawy związane z delegowaniem. Próżno jednak szukać istotnych wiadomości, jak: stawki godzinowe wynagrodzeń kierowców w poszczególnych państwach lub regionach, zasady naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w porze nocnej, czas dyżuru, dodatki związane z rodzajem przewozów, stażem i kwalifikacjami kierowców etc.

Inelo aktywnie wspiera TLP

Inelo, jako aktywny członek TLP, aktywnie wspiera wszelkich działania, które mają na celu wesprzeć polskich przewoźników oraz minimalizować zagrożenia dla polskiego transportu międzynarodowego wynikające z wejścia w życie europejskiego pakietu mobilności. Na bieżąco monitorujemy i analizujemy sytuację, w tym szykowane zmiany, które mogłyby złagodzić skutki ekonomiczno-prawne, wynikające z pakietu mobilności.

 

Źródło:

TLP – brak informacji o delegowaniu

TLP – pakiet dla polskiego transportu